Bazy danych – czym są?

kobieta wskazująca wykresy na monitorze

Bazy danych to systemy przechowywania i zarządzania danymi. Są one obecnie niezbędnym elementem zarządzania danymi w wielu organizacjach. Obsługują one wszelkiego rodzaju dane, od prostych danych tekstowych po skomplikowane informacje biznesowe. W artykule omówimy, w jaki sposób bazy danych wpływają na organizację i jej cele biznesowe oraz jakie są ich zalety i wady.

Co to są bazy danych?

Baza danych to zorganizowany zbiór danych przechowywanych w jednym miejscu. Bazy danych są używane do przechowywania i udostępniania danych w celu wykonania określonych zadań. Bazy danych są wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, zarządzanie produkcją, zarządzanie dostawami, obsługa klienta i wiele innych. Bazy danych są zazwyczaj zapisywane w formacie tabel, takich jak Relacyjna baza danych lub Obiektowa baza danych, które umożliwiają wyszukiwanie i wyświetlanie określonych informacji.

Do zarządzania bazami danych służy oprogramowanie DBSM. DBSM (DataBase System Management) to system zarządzania bazami danych, służący do tworzenia, aktualizacji i zarządzania bazami danych. System DBSM jest używany do tworzenia i zarządzania bazami danych, a także do wykonywania wszelkiego rodzaju operacji na bazach danych, takich jak tworzenie tabel, indeksów, procedur, a także tworzenie i zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami.

Jakie są rodzaje baz danych?

Do najpopularniejszy rodzajów baz danych należą:

  1. Relacyjne bazy danych – są to bazy danych, w których dane są przechowywane w tabelach. Wszystkie tabele są powiązane relacjami, które pozwalają na łączenie ze sobą danych z różnych tabel. Najbardziej popularnymi przykładami relacyjnych baz danych są Oracle, Microsoft SQL Server i MySQL.
  2. Obiektowe bazy danych – są to bazy danych, w których dane są przechowywane w postaci obiektów. Obiekty są połączone zależnościami, a dane są dzielone na różne obiekty, które są ze sobą powiązane. Najbardziej popularnymi przykładami obiektowych baz danych są Oracle, Microsoft SQL Server i PostgreSQL.
  3. Hipermedia bazy danych – są to bazy danych, w których dane są przechowywane w postaci hipertekstu. Hipertekst pozwala użytkownikom tworzyć pliki zawierające dane, z których mogą korzystać aplikacje. Najbardziej popularnymi przykładami hipermediowych baz danych są Oracle, Microsoft SQL Server i MongoDB.
  4. Rozproszone bazy danych – są to bazy danych, które są rozproszone w sieci. Rozproszone bazy danych umożliwiają przechowywanie danych w różnych lokalizacjach i korzystanie z nich w różnych częściach sieci. Najbardziej popularnymi przykładami rozproszonych baz danych są Oracle, Microsoft SQL Server i Cassandra.

Jakie są najpopularniejsze systemy baz danych?

Do najpowszechniejszych systemów baz danych należą:

  • Oracle Database
  • Microsoft SQL Server
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • MongoDB

Oracle Database to zaawansowana, wielowarstwowa baza danych opracowana przez Oracle Corporation. Jest to relacyjna baza danych zaprojektowana do przechowywania i udostępniania danych dla wielu użytkowników. Oracle Database pozwala użytkownikom tworzyć i przechowywać dane w postaci tabel, indeksów i widoków. Baza danych może być wykorzystywana do przechowywania danych biznesowych, jak i do przetwarzania danych analitycznych. Oracle oferuje szeroką gamę narzędzi wspomagających zarządzanie danymi i bezpieczeństwo danych, w tym narzędzia do tworzenia kopii zapasowych, ochrony przed nieautoryzowanym dostępem oraz monitorowania działania bazy danych.

Microsoft SQL Server to zaawansowany system zarządzania bazami danych, opracowany przez firmę Microsoft. Jest to relacyjna baza danych, która może być używana do przechowywania i udostępniania danych w różnych aplikacjach. Używa SQL (Structured Query Language) do zapytań, i zezwala użytkownikom na tworzenie, edytowanie i usuwanie wszystkich aspektów bazy danych.

MySQL to system zarządzania bazami danych relacyjnych (RDBMS), w którym dane są przechowywane w tabelach. Jest to jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania bazami danych, który jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych i systemów biznesowych.

Podsumowanie

Bazy danych są to systemy informatyczne przechowujące dane w formie tabel, relacji i innych struktur. Są one używane do przechowywania, aktualizowania, wyszukiwania i analizowania danych w celu wspierania biznesowych procesów decyzyjnych. Bazy danych mogą być szczegółowe lub ogólne, a ich struktury mogą być zarządzane za pomocą oprogramowania bazodanowego. Zaletami baz danych są wyższa wydajność, wyższa niezawodność i zmniejszone koszty zarządzania danymi. Wady obejmują koszty inwestycji, skomplikowane procesy tworzenia i utrzymywania baz danych oraz potencjalne ryzyko manipulacji danymi.